USLUGE

KVALITET, POUZDANOST I VELIKO ISKUSTVO!

Ispitivanja za izdavanja SERTIFIKATA su vršila;
Institut za Nuklearne Nauke „VINČA“Laboratija za nuklearnu i plazma fiziku Beograd.
Gradski zavod za javno zdravlje Centar za ekotoksikologiju Jedinica za upravljanje otpadima,Laboratija za karakterizaciju otpada Beograd.

FOTOKOPIR APARATI

KACAIR2018

Servisiranje Fotokopiraparata Canon-Ricoh-KonicaMinolta-Toshiba-Sharp         

Ugradnja Repromaterijala i Tonera!

ŠTAMPAČI

EPSON LQ2090 1

Servisiranje Matričnih Štampača            

Servisiranje Laserskih Crno Belih i Color Štampača               

Novi i Remontovani Štampači Popravka  BROJAČICA NOVCA!

TONERI

1507

Reciklaža Tonera Svih Vrsta Laserskih Crno belih i Color Ketridža + NoviReciklaža hp/Canon  ketridža od  1.000-/čip.        Refabrikovanih Lexmark/Samsung ketridža  od 1400-1800/čip!

RAČUNARI I WEB DESIGN

Top-5-Best-Leading-Laptop-Brands

Servisiranje PC Računara/LapTop, sa izradom Mreže, izrada WEB prezentacija po želji!

Računari

Servis računara  Instalacija i optimizacija sistema, Čišćenje virusa, Održavanje računara Spašavanje podataka, Umrežavanje računara…. Servis laptopova Servis laptopova, Zamena ekrana, Zamena DC konektora, Čišćenje laptopova, Zamena invertera,flat kablova, šarki…

Pogledati stranu »

Toneri

  Reciklaža Tonera Svih Vrsta Laserskih Crno belih i Color Ketridža + Novi, Reciklaža hp/Canon ketridža od 1.000-/čip, Refabrikovanih Lexmark/Samsung ketridža od 1400-1800/čip …

Pogledati stranu »

WEB Design

PLANIRANJE I IZRADA WEB PREZENTACIJE  WEB I GRAFIČKI DIZAJN SEO OPTIMIZACIJA Budite prisutni na najmoćnijem marketing prostoru – INTERNETU…

Pogledati stranu »