POČETNA

 

SERVISIRANJE, ODRŽAVANJE, PRODAJA I RENTIRANJE:
FOTOKOPIRAPARATA – CANON
ŠTAMPAČI SVIH VRSTA I PROIZVOĐAČA
NOVIH I RECIKLIRANIH TONERA
OSTALE KANCELARIJSKE OPREME I MAŠINA
RAČUNARSKE OPREME – MREŽA
ZA SVE IZVRŠENE USLUGE DAJEMO GARANCIJU I U SLUČAJU POTREBE PRIZNAJEMO REKLAMACIJU!